Ăn và nói

Ăn và nói

(HNM) - Chẳng hiểu sao người Việt xưa hay gắn hai hành động “ăn” và “nói” vào trong một thành ngữ. Khi thì ẩn dụ so sánh. Cũng có khi chỉ là răn dạy kỹ năng sống đơn thuần. 

Tại sao phải sửa đổi Luật Giáo dục đại học?

Tại sao phải sửa đổi Luật Giáo dục đại học?

Với nhiều điểm thay đổi đột phá so với luật đã ban hành năm 2012, dự thảo Luật Giáo dục đại học (GDĐH) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không ít người băn khoăn: Tại sao chỉ sau 5 năm ban hành, Luật GDĐH đã phải sửa đổi?